Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2008

ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ -ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Σε αναμονή βρίσκεται ακόμη η συνάντηση που είχε ανακοινωθεί ότι θα γινόταν τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου από τους νομάρχες Μεσσηνίας και Λακωνίας, κ.κ. Δράκο και Φούρκα αντίστοιχα, με όλους τους πολιτικούς παράγοντες για να τους εξηγήσουν και να παρουσιάσουν αναλυτικά το Αναπτυξιακό Σχέδιο Μεσσηνίας - Λακωνίας, το οποίο θα ζητούσαν να υποστηρίξει και η Κυβέρνηση. Πρόκειται για μια ομόψυχη προσπάθεια των δύο νομαρχών να πετύχουν την ανάπτυξη των δύο Νομών. Ωστόσο η Μεσσηνία συνεχίζει να αντιμετωπίζει το πολύ σοβαρό πρόβλημα του ότι κατέχει την τελευταία θέση στον αναπτυξιακό χάρτη όλης της χώρας και η πορεία της, δυστυχώς, είναι συνεχώς φθίνουσα, γεγονός που προκύπτει από την υποβαθμισμένη συμμετοχή της Νότιας Πελοποννήσου στις Δημόσιες Επενδύσεις, στη χαμηλή θέση στην κατάταξη των Νομών της χώρας ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, καθώς και την πληθυσμιακή μείωση του Νομού. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται και στο Ειδικό Αναπτυξιακό Σχέδιο, ενώ κατά την περίοδο 1951 - 2001 ο πληθυσμός της χώρας αυξανόταν κατά 43,3%, στον Νομό Μεσσηνίας είχαμε μείωση κατά 22,4%. Όσον αφορά στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2002, ο Νομός Μεσσηνίας κατέχει τη χαμηλότερη θέση και συγκεκριμένα της 44η. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται όσον αφορά και στις κατά κεφαλήν επενδύσεις, όπου για την περίοδο 1976 - 2005 η Μεσσηνία καταλαμβάνει, ανάμεσα στους Νομούς όλης της Χώρας, την 33η θέση. Σε γενικότερα επίπεδα η Νότια Πελοπόννησος συγκεντρώνει από τη σύσταση του ελληνικού κράτους διαρκή και δομικά χαρακτηριστικά αναπτυξιακής στέρησης. Η Νότια Πελοπόννησος αποτελεί το νότιο άκρο της ηπειρωτικής χώρας και παρουσιάζει έντονο το φαινόμενο μιας διπλής απομόνωσης: Απομόνωση σε σχέση με τις μεγάλες αγορές και τους άξονες, αλλά και απομόνωση των εσωτερικών και περιμετρικών ζωνών της. Η συμμετοχή του Νομού στα προγράμματα της περιόδου 2007 - 2013 είναι ανεπαρκής να ανατρέψει την αναπτυξιακή του υποβάθμιση. Τα ίδια ακριβώς δεδομένα ισχύουν και για τον Νομό Λακωνίας. Για το λόγο αυτόν οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Μεσσηνίας και Λακωνίας προχώρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα στη διαμόρφωση ενός Πιλοτικού και Διανομαρχιακού Σχεδίου της Νότιας Πελοποννήσου για την περίοδο 2007 - 2020, το οποίο και απεστάλη προς όλους τους Πολιτικούς Φορείς στις 8/10/2008.

Με στόχο την αναβάθμιση Μεσσηνίας - Λακωνίας

Ο βασικότερος στόχος του Αναπτυξιακού Σχεδίου, το οποίο εκπόνησε το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, είναι η αναβάθμιση της Νότιας Πελοποννήσου. Το σχέδιο αυτό δίνει έμφαση στην ανάπτυξη τομέων όπως ο Πολιτισμός, ο Τουρισμός, οι νέες τεχνολογίες, καθώς και πολλές περιοχές με μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον. Τέλος, στόχος του είναι η ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη όλων των πυρόπληκτων περιοχών της Νότιας Πελοποννήσου, που απαιτείται πλέον ειδική χρηματοδότηση.

Οικονομικές διεκδικήσεις του Σχεδίου

Για την εφαρμογή του Αναπτυξιακού Σχεδίου διαμορφώθηκε συγκεκριμένος προϋπολογισμός. Οι πόροι της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου (2007 - 2013) δεν αρκούν για την εφαρμογή αυτού του αναγκαίου Πιλοτικού και Πρωτοποριακού Σχεδίου και για την αναστροφή της υφιστάμενης κατάστασης. Σύμφωνα με τη συστηματικά τεκμηριωμένη μελέτη, στην οποία στηρίχθηκε η διαμόρφωση του Σχεδίου, απαιτείται για κάθε Νομό μια ειδική πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 100 εκατ. ευρώ την περίοδο 2007 - 2013 και 100 εκατ. ευρώ για κάθε Νομό για την περίοδο 2014 - 2020. Για δε τον Νομό μας απαιτείται πρόσθετη χρηματοδότηση από το τομεακό πρόγραμμα του ΥΠΕΧΩΔΕ, ύψους 100 εκατ. ευρώ για τον δρόμο «Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη», ως άξονα εθνικής σημασίας για την εξυπηρέτηση και της ΠΟΤΑ. Η πρόσθετη αυτή χρηματοδότηση θα οδηγήσει στην αποκόλληση της Νότιας Πελοποννήσου από το σημερινό αναπτυξιακό τέλμα και θα οδηγήσει σε μια μακρόχρονη και σταθερή αναπτυξιακή πορεία της ίδιας αλλά και του συνόλου της Πελοποννήσου.

Παρουσίαση του σχεδίου από Κ. Φούρκα στους βουλευτές Λακωνίας

Ο νομάρχης Λακωνίας, Κωνσταντίνος Φούρκας, έστειλε την Τρίτη κι αυτός με τη σειρά του επιστολή στους λακωνικής καταγωγής βουλευτές, ζητώντας την πολιτική τους στήριξη για την ευόδωση της πιλοτικής διανομαρχιακής αναπτυξιακής προσπάθειας Λακωνίας - Μεσσηνίας.
Πηγή :ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου