Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2008

1.000 λεπτά και 18 euro έκπτωση στο internet στον Λογαριασμό του ΟΤΕ για τα ΑμΕΑ


Σήμερα το Φιλιατρά News σας αποκαλύπτει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μια διάταξη νόμου με την οποία άτομα με ειδικές ανάγκες με αναπηρία από 67% και άνω, δικαιούνται στον λογαριασμό του ΟΤΕ 1.000 δωρεάν λεπτά αστικών κλήσεων ομιλίας το μήνα και επιπλέον έκπτωση 18 Euro για την πρόσβαση τους στο διαδίκτυο (είτε απλή σύνδεση, είτε σύνδεση ADSL).

Αναφερόμαστε στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) με αριθμό 1667 Τεύχος Β' και ημερομηνία έκδοσης 18 Αυγούστου 2008.

Στην σελίδα 23875 του ΦΕΚ στο άρθρο 1 αναφέρει ότι:
Αντικείμενο της παρούσας απόφασης είναι η λήψη μέτρων για τους τελικούς χρήστες που είναι άτομα με αναπηρίες προκειμένου να εξασφαλιστεί οτι η πρόσβαση και η οικονομική προσιτότητα των διαθεσίμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών τελούν σε αναλογία με εκείνες που παρέχονται στους λοιπόυς χρήστες.
Και συνεχίζει το ΦΕΚ στο άρθρο 2 παράγραφος 5
Μετά απο αίτηση τους ο πάροχος καθολικής υπηρεσίας παρέχει τερματικό εξοπλισμό για χρήση τηλεκειμενογράφου ή άλλου ειδικού εξοπλισμού σε τιμές κόστους σε άτομα με δυσκολίες ακοής, όρασης (αναπηρίες από 67% και άνω)
...............................
Στο άρθρο 2 παράγραφος 6 αναφέρει τις κατηγορίες λεπτομερώς:
Στις κάτωθι κατηγορίες ατόμων προβλέπεται έκπτωση αξίας δεκαοκτώ (18) Euro επί της συνολικής μηνιαίας χρέωσης για χρήση υπηρεσιών πρόσβασης στο Δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, προκειμένου να είναι δυνατή η πρόσβαση (στενής ή ευρείας Ζώνης) στο Διαδίκτυο.

Άτομα με βαριά νοητική υστέρηση, αυτισμό, και ψυχώσεις ή πάσχοντα από εγκεφαλική παράλυση με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Άτομα με βαριά κινητική αναπηρία 67% και άνω ή πάσχοντα εκ τετραπληγίας - παραπληγίας με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή έχοντα αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό άνω ή κάτω άκρων.

Νεφροπαθείς τελικού σταδίου και άτομα που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου (καρδιάς πνευμόνων παγκερέατος ήπατος νεφρού).

Άτομα τυφλά

Ατομα Κωφά - βαρήκοα

Αιμοροφυλικοί και πάσχοντες απο AIDS

Χανσενικοί

Άτομα πάσχοντα από θαλασσαιμία

Αρμόδιες για την πιστοποίηση των παραπάνω αναπηριών είναι οι υγειονομικές Επιτροπές του Ν. 3528/2007
Και τέλος στο άρθρο 2 παράγραφος 11 αναφέρει ξεκάθαρα:
Ο πάροχος καθολικής υπηρεσίας παρέχει δωρεάν χρόνο τηλεφωνικών συνδιαλέξεων αξίας ίσης με την αξία χιλίων (1.000) λεπτών αστικής χρέωσης μηνιαίως σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες ατόμων.

Νεφροπαθείς τελικού σταδίου

Άτομα με βαριά κινητική αναπηρία 67% και άνω ή πάσχοντα εκ τετραπληγίας - παραπληγίας με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή έχοντα αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό άνω ή κάτω άκρων.

Άτομα με βαριά νοητική υστέρηση, αυτισμό, και ψυχώσεις ή πάσχοντα από εγκεφαλική παράλυση με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Άτομα τυφλά

Άτομα πάσχοντα απο θαλασσαιμία

Άτομα που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου (καρδιάς πνευμόνων παγκρέατος ήπατος νεφρού).

Αιμορροφιλικοί και πάσχοντες από AIDS

Χανσενικοί

Αρμόδιες για την πιστοποίηση των παραπάνω αναπηριών είναι οι υγειονομικές Επιτροπές του Ν. 3528/2007
Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
(ΦΕΚ) 1667 / Τεύχος Β' / 18 Αυγούστου 2008.


Κλείνοντας την ανάρτηση μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τον φίλο που μου ανέφερε το θέμα και μου ζήτησε να το αναδείξω μέσα από το Φιλιατρά News.

Ρεπορτάζ: Φιλιατρά News

UPDATE 6/12/08

Τον Νόμο τον έχω σε έντυπη μορφή. Δεν τον έχω σε pdf.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Εθνικό Τυπογραφείο στα τηλέφωνα:

Τηλ. (+30) 210 527 9000
Fax. (+30) 210 522 1004

και να ζητήσετε να σας αποσταλεί ταχυδρομικά το:
(ΦΕΚ) 1667 / Τεύχος Β' / 18 Αυγούστου 2008.

Όσο για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Χρειάζεται η γραμμή του τηλεφώνου να είναι στο όνομα του ατόμου με ειδικές ανάγκες.
2. Να ανήκετε στις κατηγορίες που αναφέρει.
3. Την απόφαση της επιτροπής από την Νομαρχία που σας πιστοποιούν αναπηρία 67 τοις εκατό και άνω.
4. Την ταυτότητα σας προκειμένου να πιστοποιήσουν ότι είστε ο κάτοχος της Γραμμής.
μ αυτά τα χαρτιά πάτε στον ΟΤΕ της περιοχής σας και ζητάτε να σας εντάξουν τιμολογιακά σε αυτήν την διάταξη.

Επειδή έχει γίνει και αυτό:

Αν στον ΟΤΕ σας πουν ότι δεν έχουν καμία ενημέρωση για το θέμα απαιτήστε να επικοινωνήσουν με το 134 για να ενημερωθούν.
Στα Call Centers του 134 είναι ενημερωμένοι για το θέμα.
Σε περίπτωση που ο Υπάλληλος δεν ξέρει θα τον ενημερώσουν από το 134 και έτσι θα τύχετε της ευεργετικής διάταξης.

Πηγή: Φιλιατρά News


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου