Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2009

NEA NOMOΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

Το βράδυ της 12ης Ιανουαρίου οι ευρωβουλευτές ενέκριναν σε δεύτερη ανάγνωση έναν κανονισμό που θα αντικαταστήσει την ισχύουσα νομοθεσία για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Πρόκειται για ένα άτυπο κείμενο συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου που διέπει τόσο τη ρύθμιση της παραγωγής και την αδειοδότηση των φυτοφαρμάκων όσο και την καλύτερη διαχείριση, ή ακόμη και μείωση, της χρήσης φυτοφαρμάκων.

Στην ολομέλεια των Ευρωβουλευτών ήρθε προς ψήφιση μέσω δύο εκθέσεων και σύμφωνα με την Hiltrud Breyer, εισηγήτρια της μίας εκ των δύο, η συμφωνία που έχει ήδη επιτευχθεί μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου αποτελεί "ορόσημο για το περιβάλλον, την υγεία και την προστασία των καταναλωτών".

Η κ. Hiltrud Breyer, είναι μέλος της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας, και η έκθεση που συνέταξε αφορά έναν κανονισμό για την τοποθέτηση στην αγορά νέων φυτοφαρμάκων, που θα αντικαταστήσει μια κοινοτική οδηγία που εγκρίθηκε το 1991.

Τα προβλεπόμενα μέτρα συμπεριλαμβάνουν τα εξής:

  • Δημιουργείται σε κοινοτικό επίπεδο ένας κατάλογος εγκεκριμένων δραστικών ουσιών (ουσίες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή φυτοφαρμάκων). Αυτό σημαίνει ότι η άδεια για την κυκλοφορία των φυτοφαρμάκων στο εμπόριο θα χορηγείται από τα κράτη μέλη με βάση τον παραπάνω κατάλογο.
  • Προβλέπεται ότι οποιαδήποτε ιδιαίτερα τοξική χημική ουσία έχει νευροτοξικές, ανοσοτοξικές, και ενδοκρινικής διαταραχής ιδιότητες θα πρέπει να απαγορεύεται πλήρως.
  • Αν μια δραστική ουσία είναι απαραίτητη για τον έλεγχο σοβαρού κινδύνου σχετικά με την υγεία των φυτών, θα μπορεί να εγκρίνεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα πέντε ετών ακόμη και αν δεν πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια ασφαλείας.
  • Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιλαμβάνουν επιβλαβείς ουσίες θα πρέπει να αντικαθίστανται με εναλλακτικές διεργασίες όπου είναι αυτό δυνατόν.
  • Κάθε κράτος μέλος θα έχει τη δυνατότητα να απαγορεύει τη χρήση ορισμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων λόγω συγκεκριμένων γεωργικών και περιβαλλοντικών συνθηκών που ισχύουν στο έδαφος του.

Όταν τέθηκε σε ισχύ η προηγούμενη οδηγία το 1991, περίπου 800 δραστικές ουσίες υπήρχαν στην αγορά, που μειώθηκαν κατά το ήμισυ. Σήμερα ο προβλεπόμενος κανονισμός αναμένεται να αποσύρει άλλες 22 σύμφωνα με την κα Breyer.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου