Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2009

Περιορισμένο ενδιαφέρον για Γεωργικούς Συμβούλους

Περιορισμένο είναι μέχρι στιγμής το ενδιαφέρον των γεωργών και κτηνοτρόφων για να κάνουν χρήση του καινούργιου θεσμού του Γεωργικού Συμβούλου, που καθιερώθηκε με την νέα ΚΑΠ.

Με βάση τα στοιχεία της Ένωσης Γεωπόνων Μελετητών Ελλάδας-Συμβούλων Επιχειρήσεων, μέχρι στις αρχές του καινούργιου χρόνου είχαν υποβληθεί συνολικά 378 αιτήσεις γεωργών και κτηνοτρόφων από όλη τη χώρα προκειμένου να συμμετάσχουν στο κοινοτικό πρόγραμμα Γεωργικών Συμβούλων και να επιδοτηθούν μέσω αυτού για μέρος των δαπανών που θα καταβάλουν για την παροχή γεωργικών συμβουλών.

Κατά γεωγραφική περιφέρεια, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, σε 20 Νομούς της χώρας δεν είχε υποβληθεί καμία αίτηση. Σε 10 Νομούς οι αιτήσεις ήταν 4 έως 5 ανά Νομό, ενώ στους υπόλοιπους 24 Νομούς οι αιτήσεις κυμαίνονταν από 15 έως 20.

Άλλωστε, το περιορισμένο ενδιαφέρον για συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα ήταν και ο λόγος για τον οποίο παρατάθηκε κατά ένα μήνα – μέχρι τις 31 Ιανουαρίου – η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.
Οι αγρότες που χρησιμοποιούν Γεωργικούς Συμβούλους επιδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το 80% του ποσού που καταβάλλουν σε αυτούς για τις υπηρεσίες τους, με ανώτατο όριο επιδότησης τα 1.500 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου