Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2009

Καρτέλ στο ελαιόλαδο καταγγέλλει ο Κουσελάς


Ο βουλευτής Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή, προς τους υπουργούς Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης, με την οποία επανέρχεται στο θέμα της ύπαρξης συντονισμένων πρακτικών από μεγάλες εταιρείες στην αγορά του ελαιολάδου και της αναγκαίας λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των πρακτικών αυτών, προς όφελος των παραγωγών και των καταναλωτών.
Ειδικότερα ο κ. Κουσελάς επικαλείται σχετικές δηλώσεις του προέδρου της ΓΕΣΑΣΕ Γ. Γωνιωτάκη στην “Ελευθερία της Δευτέρας” σχετικά με την ύπαρξη καρτέλ στην αγορά ελαιολάδου και ερωτά:

- Υπάρχουν συμπεράσματα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τη λειτουργία της αγοράς ελαιολάδου;
Αν ναι, ποια είναι τα συμπεράσματα αυτά ως προς την ύπαρξη ή όχι αθέμιτων συνεννοήσεων και πρακτικών σε βάρος παραγωγών και καταναλωτών και τις συνέπειές τους;
Αν όχι, για ποιο λόγο καθυστερούν τα συμπεράσματα αυτά;
- Είναι ή δεν είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης η εγκαθίδρυση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά του ελαιολάδου;
Και αν είναι, γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη στο θέμα αυτό.
- Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν για να υπάρξει αποτελεσματικός έλεγχος της παραγωγής, της μεταποίησης, της τυποποίησης και της εμπορίας του ελαιολάδου;
- Τι γενικότερα μέτρα προτίθενται να λάβουν για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς, ιδιαίτερα των συμφερόντων των παραγωγών και των τελικών καταναλωτών ελαιολάδου;

Πηγή: Ελευθερία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου