Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2009

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ ΣΤΟ ΣΟΥΦΛΙΑ


Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γιώργος Καραμπάτος απέστειλε επιστολή στο ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα: «Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και η Ανάπτυξη της Μεσσηνίας - Υποβολή Προτάσεων Βελτίωσης». Αναφέρεται στο Χωροταξικό πλαίσιο και τις ενστάσεις που έχει το Επιμελητήριο ως Φορέας των επαγγελματιών. Χαρακτηριστικά αναφέρει:............. «Δική μας γνώμη είναι ότι η λήψη σχετικών αποφάσεων για το Νομό Μεσσηνίας δεν έπρεπε να έχει συσχετισθεί με τις ιδιαιτερότητες του Νομού μας, στον τομέα αυτό, οι οποίες δεν εξετάστηκαν και είναι μεταξύ άλλων οι εξής: Το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων. Τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας σε συνδυασμό με την μικρή αγορά. Η υπερσυγκέντρωση στην πρωτεύουσα των αγορών (Προϊόντων, Εξειδικευμένης Εργασίας), του Εμπορίου, των Υπηρεσιών Μεταφορών και των Κέντρων λήψης αποφάσεων Γενικότερα θεωρούμε ότι η ανάπτυξη της βιομηχανίας των περιμετρικών περιφερειών είναι βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξή τους, γιατί κανείς δεν μπορεί να ισχυρισθεί ότι είναι δυνατόν να υπάρξει (ολοκληρωμένη) ανάπτυξη χωρίς βιομηχανική δραστηριότητα. Το αντίθετο είναι επιφανειακή αντιμετώπιση και θέτει, αδίκως, περιορισμούς στην άσκηση αποτελεσματικής χωροταξικής πολιτικής στην περιοχή μας αφού θέτει τον Νομό Μεσσηνίας εκτός των βασικών στόχων του εγκεκριμένου Χωροταξικού Πλαισίου το οποίο: Ευνοεί τις μεγάλες βιομηχανικές συγκεντρώσεις και μέσω αυτού ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματικότητα. Αντί να ενισχύει τη συμβολή της βιομηχανίας στην περιφερειακή ανάπτυξη τείνει να ευνοεί τα κεντρικά ανταγωνιστικά κέντρα. Ευνοεί τα ισχυρότερα περιφερειακά κέντρα με την απλούστευση και καλύτερη οργάνωση των επενδυτικών διαδικασιών. Με βάση τα πιο πάνω φαίνεται καθαρά ότι η επίτευξη των αρχικών βασικών στόχων όπως είναι π.χ. η αποκέντρωση της βιομηχανίας με σκοπό την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης δεν θα είναι εφικτή ή αυτόματη παντού. Απαιτούνται επομένως τροποποιήσεις για τις λιγότερο βιομηχανικά αναπτυγμένες περιοχές όπως η Μεσσηνία, για λόγους που δεν οφείλονται σ’ αυτήν και τις επιχειρήσεις της καθώς και μια πιο δίκαιη και ολοκληρωμένη πολιτική βιομηχανικής χωροθεσίας που θα στοχεύει στην περιφερειακή ανάπτυξη». Αδυναμίες του Χωροταξικού «Οι βασικές αδυναμίες - ελλείψεις του Χωροταξικού Πλαισίου για την Μεσσηνία που απαιτούν συστηματική αντιμετώπιση είναι: Η ανάγκη για μια πιο συστηματική και αποτελεσματική εξειδίκευση του Χωροταξικού Πλαισίου, που προϋποθέτει όμως την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου το οποίο θα προσδιορίζει τον ρόλο των Αστικών Κέντρων, τις Κλαδικές Προτεραιότητες, τις Στρατηγικές Τεχνικές και Επιχειρηματικές Υποδομές, την Ένταξη του νομού στο Εθνικό Σύστημα Μεταφορών, την ανάδειξη της Τοπικής Επιχειρηματικότητας. Το ενδεχόμενο της εξαίρεσης της Καλαμάτας από τους Εθνικούς Πόλους Ανάπτυξης συνιστά μια μόνιμη αντιαναπτυξιακή απειλή. Χωρίς επιχειρηματικές υποδομές χωρίς στόχευση στην προσέλκυση “Προωθητικών Δραστηριοτήτων” και χωρίς στήριξη της βιομηχανικής ανάπτυξης της Καλαμάτας, η περιοχή της Μεσσηνίας καταδικάζεται να μην γίνει ποτέ Πόλος Ανάπτυξης και να συνεχίσει να “συντηρείται” ως απλό Επαρχιακό Κέντρο. Η σημασία που δίνει το Χωροταξικό Πλαίσιο στο Ν. Μεσσηνίας είναι υποβαθμισμένη. Συγκεκριμένα, ισχύει αυτό που διαπιστώνεται και καταγράφεται στο Ειδικό Χωροταξικό για τη Μεσσηνία ότι δηλαδή: Δεν υπάρχει σαφής κλαδική φυσιογνωμία, ούτε συγκεκριμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα στη μεταποίηση με τα σημερινά δεδομένα. Η παραδοσιακή βιομηχανική εξειδίκευση του Νομού έχει σαφώς εξανεμιστεί. Η μεταποίηση πολώνεται στην περιορισμένη κλίμακας ζώνη Καλαμάτας - Μεσσήνης, με ελάχιστες άλλες μικρής κλίμακας και τοπικής εμβέλειας διάσπαρτες εστίες (Μελιγαλάς). Τα δυο τμήματα της υφιστάμενης ΒΙ.ΠΕ. του Νομού κρίνονται ότι δεν έχουν προσελκύσει αξιόλογο επενδυτικό ενδιαφέρον. Το δυτικό παραλιακό τμήμα του Νομού έχει χαρακτήρα τουριστικής και όχι βιομηχανικής ενότητας και κατά συνέπεια δεν προβλέπονται επιλεκτικές δυνατότητες χωροθέτησης της βιομηχανίας. Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, αναφέρονται στο Ειδικό Χωροταξικό για τη Μεσσηνία τα εξής συμπεράσματα: Δεν απαιτείται συγκεκριμένη κλαδική πολιτική αλλά γενική στήριξη της μεταποίησης. Μπορεί να υπάρξει μια διεύρυνση της χωρικής βάσης της μεταποίησης στον άξονα Καλαμάτα - Μελιγαλάς - Τρίπολη, με την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου που θα συνδέει τις δυο πρωτεύουσες νομών. Απαιτείται βελτίωση της συγκριτικής ελκυστικότητας των υφιστάμενων ΒΙ.ΠΕ. Που σημαίνει ότι αν επιθυμούμε να υπάρξει πολιτική διατήρησης του βασικού βιομηχανικού ιστού με βιώσιμες μονάδες τότε: Η γενική προτεραιότητα άσκησης πολιτικής για τη μεταποίηση δεν μπορεί να θεωρείται χαμηλή (0,5). β) Η υλοποίηση “Πολιτικής τύπου 6” που έχει επιλεγεί για τη Μεσσηνία δεν αναμένεται να οδηγήσει ούτε καν στη σταθεροποίηση της Βιομηχανικής υποδομής στη περιοχή μας. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να διατυπωθούν συγκεκριμένες βασικές Κατευθύνσεις Κλαδικού και Ειδικού Χαρακτήρα που να συνδέονται με τη Μεσσηνία και να κρίνονται απαραίτητες τόσο για την ανάπτυξη της Μεσσηνίας, όσο και για την ανάδειξη της Καλαμάτας σε Πόλο Ανάπτυξης». Κατευθύνσεις δραστηριοτήτων«Τέτοιες κατευθύνσεις είναι: Κατηγορίες βιομηχανικών δραστηριοτήτων με ανάγκη χωροθέτησης σε άμεση επαφή με θαλάσσιο μέτωπο. Επενδύσεις Υψηλής Τεχνολογίας σε σύνδεση με τα Πανεπιστημιακά Τμήματα και την Πολιτιστική Δραστηριότητα της Καλαμάτας. Μια τέτοια δραστηριότητα μπορεί να αφορά την Δημιουργία Πολιτιστικού Τεχνολογικού Πάρκου, που να περιλαμβάνει δραστηριότητες και χώρους σχετικούς με: Πολιτιστική Δημιουργία και Εκδηλώσεις, Πανεπιστημιακά Εργαστήρια και Έρευνα, Συνεδριακούς Χώρους και Συνέδρια, Εκθεσιακούς Χώρους και Εκθέσεις, Παραγωγή Πολυμέσων, Εκδόσεις - Εκτυπώσεις, Βιομηχανία Ήχου και Εικόνας, Καινοτόμες Επιχειρήσεις και Παραγωγή Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας, θερινά Σχολεία Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων, ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων για την υποστήριξη του πρωτογενή και τριτογενή τομέα, ανάπτυξη συστημάτων logistic, δημιουργία εμπορευματικού σταθμού και διαμετακομιστικού κέντρου (Μελιγαλά), δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων κ.ά. Αν γίνει έτσι, μπορούμε να πούμε ότι το Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία μπορεί να στηρίξει αποτελεσματικά τη Βιομηχανική Ανάπτυξη της Μεσσηνίας». Ανάγκες που υπάρχουν και δεν έχουν καλυφθεί «Είναι ανάγκη επομένως: Πρώτον, να υπάρξει άμεση, σχεδιασμένη και συστηματική παρέμβαση με στόχο την τροποποίηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου, στο τμήμα του που αφορά την Μεσσηνία, με βάση και τις παρατηρήσεις που προαναφέρθηκαν. Δεύτερον, να διαμορφώσει η Μεσσηνία μια μακροχρόνια Στρατηγική Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της οποίας θα ενταχθεί και θα αξιοποιηθεί η Χωροταξική οργάνωση της Βιομηχανίας. Αυτό αφορά κυρίως τους τοπικούς φορείς και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας είναι έτοιμο να αναλάβει τις ευθύνες του και να συμμετέχει ενεργά σε αυτές τις προσπάθειες. Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας είναι επίσης έτοιμο να εισηγηθεί συγκεκριμένη Στρατηγική Περιφερειακής Ανάπτυξης για τη Μεσσηνία. Μια τέτοια στρατηγική πρέπει να περιλαμβάνει: Το Πρότυπο Ανάπτυξης. τις Κλαδικές Προτεραιότητες και Πολιτικές. Τις Χωρικές Προτεραιότητες και Παρεμβάσεις . τις Επιχειρηματικές, Τεχνικές και Κοινωνικές Υποδομές . το Πλαίσιο Περιφερειακού Προγραμματισμού. Τέλος στο πλαίσιο ανάλογων στρατηγικών η Καλαμάτα μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει ως Νότια Πύλη της Ελλάδας στη Μεσόγειο, με τη Ιόνια οδό, τις εξελίξεις στις μεταφορές εμπορικές και μη. Στην νέα οικονομία και στο σύγχρονο περιβάλλον η Μεσσηνία πρέπει με τις απαραίτητες υποδομές να παίξει ένα σημαντικό ρόλο ως μοχλός ανάπτυξης της Περιφέρειας και της Ελληνικής Οικονομίας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου